پرینت

این شرکت با بهره مندی از مهندسین و کارشناسان و متخصصین مجرب و کارآزموده قابلیت ارائه خدماتی از جمله طراحی و محاسبه انواع سیستمهای صنعتی، تجاری و مسکونی و .. را در زمینه Electrical Heat Tracing دارا می باشد .