پرینت

شرکت رادتریس آمادگی آموزش و برگزاری سمینار و همایش و همکاری در اجرای کنفرانس ها در جهت شناخت و اطلاع رسانی بهتر به ارگانها و سازمانها و پروژه ها می باشد .

این شرکت همچنین توانایی برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل سازمانها و ارگانها در خصوص تعمیر و نگهداری این سیستمها را نیز دارد .