حفظ یا ثبات یا جلوگیری از یخ زدگی مخازن و تانکرهای حمل سوخت

حفظ یا ثبات یا جلوگیری از یخ زدگی مخازن و تانکرهای حمل سوخت

استفاده در تانکرهای حمل سوخت : سیستم Electrical Heat Tracing  میتواند جهت جلوگیری از لختگی و کندی حرکت سیال و یا جلوگیری از یخ زدگی سیال داخل مخازن
جلوگیری از یخ زدگی و حفظ و یا ثبات دما در خطوط بلند حمل سیال

جلوگیری از یخ زدگی و حفظ و یا ثبات دما در خطوط بلند حمل سیال

استفاده بر روی خطوط بلند حامل سیال Long Pipe Line : سیستم Electrical Heat Tracing  میتواند جهت جلوگیری از لختگی و کندی حرکت سیال و یا جلوگیری از یخ زدگی س
دکلهای مخابراتی و دیشهای ماهواره ای و آنتن های مخابراتی

دکلهای مخابراتی و دیشهای ماهواره ای و آنتن های مخابراتی

دکلهای مخابراتی و دیشهای ماهواره ای و آنتن های مخابراتی:برف و یخ باعث ایجاد بار اضافی مکانیکی و ایجاد خسارت مالی بر روی این تجهیزات شده و ه
گرمایش گلخانه ها و مرغداریها و دامداری ها

گرمایش گلخانه ها و مرغداریها و دامداری ها

گرمایش گلخانه ها و مرغداریها ، دامداری ها :جهت گرمایش گلخانه ها ، مرغداریها و لدامداریها نیز می توان از سیستم Electrical heat tracing استفاده کرد . در
میادین ورزشی

میادین ورزشی

استفاده در میادین و یا استادیوم های ورزشی :سیستم Electrical heat tracing جهت جلوگیری از یخ زدگی و نشستن برف روی سطوح میادین ورزشی و ... می تواند مورد اس
جلوگیری از یخ زدگی ریلهای راه آهن و متروها

جلوگیری از یخ زدگی ریلهای راه آهن و متروها

استفاده در صنایع حمل و نقل ریلی نظیر مترو ، منوریل ، راه آهن و ... جهت جلوگیری از یخ زدگی ریلهای راه آهن و متروها و منوریلها و ریلهای حمل و نق
پرینت

مصارف خاص : Special Application
بررسی استاندارد های موجود و مورد استفاده سیستم Electrical Heat Tracing  در زمینه تولید ، طراحی و اجرا در مصارف خاص ، مبین ایجاد مهترین مصارف خاص به شرح  ذیل می گردد  :
1.    Long pipe line
2.    جهت گرمایش گلخانه ها و صنایع دام و طیور
3.     Aerial Masts and Satellite Dish
4.    سیستم Electrical heat tracing جهت جلوگیری از یخ زدگی و نشستن برف روی سطوح میادین ورزشی و سطوح چمن پارکها و ...
5.    Rail & Points Heating System
6.    حفظ یا ثبات یا جلوگیری از یخ زدگی مخازن و تانکرهای حمل سوخت