جلوگیری از یخ زدگی راه پله و تراس

جلوگیری از یخ زدگی و نشستن برف روی پلکانها ، تراسها و راه پله :
سیستم Electrical heat tracing قابلیت حفاظت سطوح راه پله و تراس در برابر یخ زدگی و سر شدن آن را دارد . این سیستم با استفاده از سنسورهای خاص و روشهای کنترلی در زمان برف و باران و پایین آمدن دما استارت شده و از نشستن برف و باران و یخ زدگی در سطوح جلوگیری می نماید و باعث حذف عوامل روی سطح که باعث ایجاد حوادث می گردد می شود .