جلوگیری از یخ زدگی Ramp پارکینگ ها

 استفاده بر روی Ramp پارکینگ ها و سطوح شیبدار :

این سیستم جهت جلوگیری از یخ زدگی Ramp پارکینگها در پیاده روها و پارکها و ارگانها و سازمانها و موسسات و ... نیز استفاده می گردد .این سیستم با استفاده از سنسورهای خاص و روشهای کنترلی در زمان برف و باران و پایین آمدن دما استارت شده و از نشستن برف و باران و یخ زدگی در سطوح جلوگیری می نماید و باعث حذف عوامل روی سطح که باعث ایجاد حوادث می گردد می شود.