محافظت از یخ زدگی خطوط لوله آتش نشانی ، Sprinkler و...

این سیستم های حرارتی بنا به نیاز میتوانند جهت جلوگیری از یخ زدگی سیال بر روی لوله های فلزی ( استیل ، مسی ، آهنی و ...) و پلاستیکی و...  بصورت Outdoor  و Indoor  در تاسیسات و ساختمان ها و یا در داخل زمین بصورت دفنی نصب که برخی مصارف آن بر روی خطوط لوله به شرح ذیل می باشد  :
1-    فیکسچرهای آب
2-    لوله های فاضلاب
3-    سیستم های Sprinkler و آتش نشانی
4-    سیستم های Hydrant و سیستم های Air condition و تهویه مطبوع

5-    و.....