محافظت در برابر یخ زدگی شیروانی ها و پشت بامها و آبروها و ناودانها

محافظت  در برابر یخ زدگی شیروانی ها ، پشت بامها ، آبروها و ناودانها :
سیستم Electrical heat tracing قابلیت جلوگیری و حفاظت از یخ زدگی و نشستن برف روی شیروانی ها ، آبروها و ناودانها را دارد . با استفاده از تجهیزات و سنسورهای مورد نیاز در سیستم از یخ زدگی و تشکیل قندیل و .. جلوگیری می کند . خسارت وارده در اثر یخ و برف در اکثر موارد بسیار بیشتر از قیمت تمام شده نصب و استفاده از این سیستم می باشد. کابلهای مورد استفاده در این مورد مقاوم در برابر اشعه UV می باشند. سیستم باید در زمان بارش برف و سرد شدن هوا فعال گردد و با رفع این وضعیت غیر فعال شود .